Z ciekawości do nieruchomości 02

Rozwój rynku Odnawialnych Źródeł Energii („OZE”) w Polsce jest najszybszy w historii.

Wzrost rynku Odnawialnych Źródeł Energii jest ściśle związany z wprowadzaniem ekologicznych regulacji. Z początkiem 2021 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy budowlane wprowadzające zaostrzone wymogi efektywności energetycznej dla nowo powstałych budynków. Ich wejście w życie stanowi efekt unijnej dyrektywy EPBD. Dzięki niej Unia Europejska chce zredukować zużycie energii i emisję CO2 w budownictwie.Według opublikowanego w czerwcu raportu IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2020”, branża fotowoltaiczna w naszym kraju jest obecnie najważniejszym sektorem spośród wszystkich gałęzi OZE. Moc instalacji fotowoltaicznych na pierwszy dzień października wyniosła 2682,7 MW. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej w roku 2007 wynika, że na krajowym rynku fotowoltaiki funkcjonowało 4 producentów i 2 firmy oferujące kompleksową usługę montażu wraz z jej rozruchem.

Dynamiczny rozwój obserwowany jest od 6 lat, ale szczególnie spektakularny wzrost miał miejsce w 2018 roku – ponad 90% r/r – kiedy to sektor fotowoltaiczny rósł we wszystkich segmentach rynku i zakresach mocy, obejmujących mikroinstalacje (do 50 kW), małe instalacje (do 500 kW) i farmy fotowoltaiczne (do 1000 kW).Wzrost świadomości użytkowników idzie w parze ze wzrostem dochodów całej branży oraz dynamicznym rozwojem spółek zajmujących się zieloną energią. Dla wszystkich zainteresowanych – regulacje prawne z zakresu instalacji fotowoltaicznych zawarte są w m.in w:

prawie budowlanym;

ustawie OZE (tam znajdziemy m.in. określenie kto może być prosumentem [1] oraz szczegółowe zapisy dotyczące opustów dla instalacji prosumenckich), oraz

prawie energetycznym (definicje legalne źródeł OZE oraz zasady instalowania systemów mających wytwarzać z nich energię).

W związku z rozwojem rynku Odnawialnych Źródeł Energii warto, również wspomnieć o etapach procesu inwestycyjno-budowlanego dla instalacji OZE. Realizacja tego przedsięwzięcia zależy od jego typu i ilości energii elektrycznej wytwarzanej przez daną instalacje. Wykonanie przedsięwzięcia wymaga przejścia standardowej procedury inwestycyjno-budowlanej oraz pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych na podstawie odpowiedniej ustawy. W większości przypadków jest to: decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja o warunkach zabudowy lub alternatywnie konieczność wprowadzenia zmian w MPZP, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, pozwolenie na użytkowanie.

Końcowym etapem procesu inwestycyjno-budowlanego OZE jest udział w aukcjach uregulowanych w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, będących obecnie obowiązującym systemem wsparcia wytwarzania energii z OZE.

System ten umożliwia udział w aukcjach OZE wytwórcom nowych, niepowstałych jeszcze instalacji oraz wytwórcom korzystającym z dotychczasowego systemu wsparcia. Istotną kwestią jest również opodatkowanie paneli fotowoltaicznych podatkiem od nieruchomości. Przyjmuje się, że samo ogniwo fotowoltaiczne nie stanowi budowli, a jedynie część budowlaną w postaci systemu mocowania ogniwa. Podatkowi od nieruchomości podlegają więc jedynie części budowlane elektrowni fotowoltaicznych.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie o sygn. I SA/Sz 239/19, który porusza praktyczne kwestie związane z systemem fotowoltaicznym, jako przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

[1] Prosumentem nazwiemy odbiorcę końcowego wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (…)

Źródła:

https://www.propertydesign.pl/…/rozwoj_rynku_oze_w…

https://sip.lex.pl/…/i-sa-sz-239-19… – wyrok I SA/Sz 239/19

https://stiloenergy.pl/fotowoltaika-a-przepisy-

2019…/…https://biznes.interia.pl/…/news-nowe-przepisy…

A. Siwkowska, Proces inwestycyjno-budowlany dla instalacji OZE, Warszawa 2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *